GenelGoogle Ads

Google Alışveriş Reklamları Kaldırılıyor

Google resmi bloğunda 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “Alışveriş Reklamlarını” Türkiye’den kaldıracağını duyurdu. Açıklamanın devamını aşağıda paylaşıyoruz;

Google Alışveriş reklamları ile ilgili bir güncelleme

İnternetten bir alışveriş yaptığınızda, aradığınız ürünlere hızlı ve kolay biçimde ulaşmak istersiniz. Reklamverenler de aynı ürünleri tanıtmak ister. İşte bu sebeple Google, kullanıcılarımızı binlerce büyük, küçük satıcı ile her iki taraf için de faydalı biçimlerde buluşturan Alışveriş reklamlarını gösterir. Verilerimiz bu reklamların, reklamverenler için neredeyse yüzde 20 daha etkili olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve geri dönüşleri artırdığını gösteriyor; Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 82’si, sonuçlar sayfasının Alışveriş Reklam Birimi ile daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtiyor.*

Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK), satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. 

Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google’ın Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracağız. Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS’ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 

Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Tüketiciler bilgiye ulaşmak için Google Arama’yı, satıcılar da müşterilerine ulaşmak için diğer reklam formatlarını kullanmaya devam edebilecek. Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile Alışveriş reklamlarını Türkiye’ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz.

*Veriler reklamveren dönüşümlerine ve Alışveriş Biriminin faydaları ve avantajları hakkında Türkiye’de gerçekleştirilen bir tüketici araştırmasına dayanmaktadır.

An update on Shopping ads in Turkey

When you shop online, you want to find the products you’re looking for quickly and easily. And advertisers want to promote those same products. That’s why Google shows Shopping ads which connect our users with thousands of advertisers, large and small, in ways that are useful for both. Our data shows that these ads are almost 20% more efficient for advertisers, lowering costs and increasing return, and 82% of Turkish consumers said they thought the results page with the Shopping Unit was more useful.*

Earlier this year, the Turkish Competition Board ordered us to treat Comparison Shopping Services (CSSs) equally. In response, we have offered a series of remedies to the Turkish Competition Authority (TCA), including implementing a solution that would have given CSSs the same opportunity to show Shopping ads from merchants as we give to Google Shopping in Turkey, while maintaining the quality of our Shopping ads for users and merchants. This would be similar to the way Shopping ads have worked successfully in Europe for 3 years where more than 600 CSSs participate.

However, it is uncertain whether the suggested remedy will be acceptable for Turkey. As a result, regrettably, we will be removing Shopping ads from Google’s Search pages in Turkey from 10th August 2020, in order to operate within the law and give our customers enough time to prepare. This is not a decision we have taken lightly and we believe that this will lead to less choice, and a lower quality experience for consumers, for merchants, and for CSSs in Turkey.  We will continue to work with the TCA to find a solution that is suitable. 

As we near the busiest shopping months of the year, we will be working with our partners to help them minimize the impact this will have on their sales. Consumers will still be able to come to Google Search to find information and merchants will still be able to use other ad formats to reach their customers. We hope to be able to resolve these issues in the coming months and reach an agreement with the TCA that would enable us to bring back Shopping ads to Turkey. 

*Data based on advertiser conversions and a consumer survey in Turkey on the usefulness and benefit of the Shopping Unit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir